Zusters

Marianne van Haastrecht (1965), Rooms-Katholiek.  Binnen de Feminae Pacis is Marianne de zuster die meer contemplatief leeft. Ze werkt 16 uur per week als geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum. Daarmee kan zij voorzien in haar levensonderhoud. Haar werk als pastor sluit mooi aan bij haar roeping als dochter van Clara. Daarnaast is er ruimte voor gebed en bezinning en het leven in gemeenschap met haar medezuster.  Naast bovenstaande begeleid ze met regelmaat mensen met vragen aangaande hun roeping en levensweg. Ze is betrokken bij de begeleiding van de franciscaanse kloosterweekenden https://www.franciscaansebeweging.nl/kloosterweekenden en begeleidt retraites en enneagramdagen. Ze probeert haar kennis en bevindingen op het gebied van geloof en mens-zijn te delen met wie daaraan behoefte heeft.

Hanneke ter Maat (1977), protestants. Binnen de Feminae Pacis is Hanneke de buitenzuster, de zuster die ‘bidt met haar handen’. Ze leeft vanuit de Franciscaanse spiritualiteit van (diaconale) actie. Betaald werkt zij drie dagen per week als maatschappelijk werkster bij de organisatie Timon in Dordrecht. Daarnaast houdt ze zich bezig met vredeswerk, onder andere via de Franciscaanse Vredeswacht, en wil ze zich meer en meer gaan inzetten voor kwetsbare jonge mensen in onze eigen wijk.